26 ซ.13 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

26 Soi13 Petchburi Road 
Phayathai, Ratchathewi
Bangkok 10400 

Tel. 02-2523600, 02-2524800
Facebook : http://facebook.com/imm.church.bkkhttps://www.facebook.com/imm.church.bkkshapeimage_1_link_0